Kontakt:
Maria Ericson och Juan José Iragorri
tankattdulever[a]gmail.com

Tänk att du lever är en produktion av Teater Schahrazad i samarbete med Aliasteatern och Juan José Iragorri 
med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad, Region Stockholm och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.