Kontakt:
Maria Ericson och Juan José Iragorri
tankattdulever[a]gmail.com

Tänk att du lever är ett samarbete mellan Teater Schahrazad, Aliasteatern och Juan José Iragorri 
med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.