KONTAKT

Info:
Maria Ericson och Juan José Iragorri
tankattdulever[a]gmail.com

Skolor: 
Katarina Rosenback
Pedagogisk producent
+46 73 919 0063
katarina[a]tankattdulever.se

Tänk att du lever är en produktion av Teater Schahrazad i samarbete med Aliasteatern och Juan José Iragorri 
med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad, Region Stockholm och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.